REZERWACJA STOISKA

Rezerwacji stoiska na Targach TWÓJ OGRÓD należy dokonać poprzez jeden z poniższych sposobów:
I. Wypełnienie formularza kontaktowego.
formularz KONTAKTOWY
II. Przesłanie e-mail: kontakt@targi-pom.com.pl karty zgłoszeniowej, poprawnie wypełnionej i podpisanej przez osobę upoważnioną.
KARTA ZGŁOSZENIA
III. Osobiście w siedzibie firmy.
Kontakt